Dyrektor artystyczny

Szymon Wyrzykowski

Dyrektor organizacyjny

Grzegorz Bosy

Organizacja w Polsce

Chór Akademicki im. Prof. Jana Szyrockiego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Grzegorz Bosy
Katarzyna Wilkońska
E-Mail: poland@interrapax.org

Organizacja w Niemczech

Stowarzyszenie Przyjaciół Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „in terra pax”
Holger Rode
Dirk Coehne
E-Mail: germany@interrapax.org

Organizacja we Francji

Les amis d’in terra pax
Emmanuelle Da Costa
E-Mail: france@interrapax.org

Masz pytania i propozycje dotyczące strony technicznej naszej strony internetowej?

webmaster@interrapax.org (in German or English, please!)