Historia

Międzynarodowa (wcześniej Polsko-Niemiecka) Akademia Chóralna „in terra pax” została założona w 1991 roku, po upadku muru berlińskiego i żelaznej kurtyny. Pomysłodawcami projektu byli muzycy z Polski i Niemiec: profesorzy Jan Szyrocki ze Szczecina i Ludwig Guettler z Drezna oraz inni dyrygenci z obu krajów, m. in. Wolfgang Unger (Lipsk), Volker Schmidt-Gertenbach (Goetingen), Werner Pfaff (Karlsruhe). Akademia została objęta oficjalnym patronatem prezydentów Polski i Niemiec.

W 1998 roku do polskich i niemieckich chórzystów dołączyli uczestnicy z Francji a w następnych latach także z USA, Szwajcarii, Słowacji i Hiszpanii.

Wraz ze śmiercią profesora Jana Szyrockiego w 2003 roku funkcję dyrektora artystycznego przejęli dr Richard Zielinski (USA) i profesor Benedykt Błoński (Olsztyn). Od 2011 roku dyrektorem artystycznym projektu jest Jean-Baptiste Bertrand (Francja).

W ciągu pierwszych lat trwania projektu, „in terra pax” nawiązała przyjaźń z jednym z bardziej znanych polskich kompozytorów współczesnych, Markiem Jasińskim. Rokrocznie Akademia przedstawiała swojej publiczności prawykonanie utworów, pisanych specjalnie dla „in terra pax” przez kompozytora, aż do jego śmierci w 2010 roku.

Przez ponad 20 lat istnienia Akademia występowała pod kierunkiem wielu znakomitych dyrygentów. Ich krótkie biogramy można znaleźć w zakładce Dyrygenci. Proszę wziąć pod uwagę, że informacje tam zawarte były aktualne w momencie pracy konkretnego dyrygenta z chórem „in terra pax” i nie są uzupełniane do stanu z dnia dzisiejszego.