Media

Film dokumentalny o „in terra pax” (autor: Arsène Kapikian, 2011)


Występ chóru „in terra pax” na koncercie galowym World Choir Championships (Graz, Austria, 2011)