Szymon Wyrzykowski

Edukację muzyczną rozpoczął w szóstym roku życia. Wszystkie etapy kształcenia muzycznego ukończył z wyróżnieniem i w przyśpieszonym trybie. Studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu, Filia w Szczecinie na wydziale Dyrygentury Chóralnej pod kierunkiem prof. Jana Szyrockiego. W roku 2006 skończył drugie studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, na wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, w specjalności Dyrygentura Symfoniczno-operowa pod kierunkiem prof. Antoniego Wita.

Od siedemnastego roku życia prowadzi różne zespoły wokalne i instrumentalne w całej Polsce. Dyrygował następującymi orkiestrami i chórami: Sinfonia Varsovia, Filharmonia Szczecińska, Filharmonia Świętokrzyska, Orkiestra Akademia, chór i orkiestra Stowarzyszenia Mozart 2003, Chór Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In terra pax”, Chór Allegrezza del Canto.

Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Mozart 2003, w którym pełni funkcję dyrektora artystycznego i w przeciągu trzech lat działalności zorganizował i wykonał ponad czterdzieści koncertów oratoryjnych w większych miastach Polski. W ramach działalności w Stowarzyszeniu Mozart 2003 i w Chórze Akademickim Politechniki Szczecińskiej współpracował z następującymi osobistościami świata sztuki: Jan Szyrocki, Kurt Masur, Richard Zieliński, Billy Harper, Marek Tracz, Paweł Łukaszewski, Andrzej Nikodemowicz, a także Ernest Bryll i Krzysztof Kolberger.

W roku akademickim 2006/2007 objął funkcję dyrygenta w Chórze Akademickim im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ChAPS). Zespół pod jego dyrekcją wykonał we wrześniu 2006 roku „Mszę koronacyjną” W. A. Mozarta z okazji jubileuszu 60-lecia uczelni, a w styczniu 2007 r. przygotował „Misterium kolędowe”, które tradycyjnie odbyło się w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.