Richard Zielinski

Richard Zielinski studiował dyrygenturę chóralną pod kierunkiem Donalda Neuena, Dona Mosesa oraz Jana Szyrockiego. Uzyskał dyplomy licencjata edukacji muzycznej na Uniwersytecie Wisconsin, magistra dyrygentury chóralnej i śpiewu w Eastman School of Music oraz doktora sztuk muzycznych na Uniwersytecie Illinois.

Jest profesorem w Uniwersytecie Muzycznym Południowej Florydy w Tampa (USA), gdzie dyryguje uniwersyteckim chórem kameralnym, naucza dyrygentury chóralnej oraz zarządza wszystkimi przedsięwzięciami chóralnymi na uczelni.

Oprócz tego jest dyrektorem muzycznym i artystycznym Chóru Tampa Bay, głównego chóru partnerskiego Orkiestry Florydy. W latach 2003 – 2006 dyrygował Akademickim Chórem im. Profesora Jana Szyrockiego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

Jego zainteresowania muzyczne skupiają się wokół muzyki chóralnej XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.