Plany „in terra pax” 2016

26. Warsztaty Akademii Chóralnej „in terra pax” odbędą się w Międzyzdrojach w dniach od 17 do 26 czerwca 2016 r. Termin i miejsce realizacji projektu zostały wybrane w taki sposób, aby prócz zajęć warsztatowych umożliwić uczestnikom wzięcie udziału w wydarzeniach kulturalnych – koncertach w ramach 51. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (19-24 czerwca 2016 r.).
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów chóralnych dla osób o utrudnionym dostępie do kultury z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych, będących członkami chórów amatorskich, działających w placówkach kulturalnooświatowych i społecznych, zespołów szkolnych i akademickich oraz organizacji pozarządowych.
Warsztaty mają na celu propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze poprzez edukację kulturalną uczestników. Realizacja autorskiego programu, wykorzystującego innowacyjne działania artystyczne i interaktywne zajęcia twórcze, pozwoli nie tylko na podwyższenie kompetencji artystycznych odbiorców, ale również na rozwój kreatywności, kształtowanie osobowości i tworzenie pozytywnych wzorców.
Dzięki wspólnym zajęciom zróżnicowanych wiekowo, społecznie i narodowościowo uczestników, możliwe będzie doprowadzenie do dialogu międzypokoleniowego, którego rezultatem będzie wymiana doświadczeń oraz zniwelowanie różnic narodowych i kulturowych.

Prezentacja rezultatów przeprowadzonego projektu odbędzie się podczas bezpłatnych koncertów:
23.06.2016 r. godz. 19.30 – Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach (koncert w ramach 51. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach)
25.06.2016 r. godz. 18.15 – Kościół pw. Św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach
26.06.2016 r. godz. 11.00 – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie (koncert dla mieszkańców DPS).

Telefon kontaktowy: 501 011 920

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.