Jan Szyrocki (1931-2003)

Założyciel, dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej (obecnie Chór Akademicki im. Profesora Jana Szyrockiego). Kierował jego pracą od 1952 roku, tj. od momentu powstania, nieprzerwanie aż do śmierci w 2003 roku. Inicjator i założyciel projektu Międzynarodowej Akademii Chóralnej „in terra pax”.

W 1956 roku uzyskał dyplom na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Szczecińskiej. Równolegle zdobywał wiedzę muzyczną, najpierw w Szkole Muzycznej w Rybniku, następnie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Szczecinie, w klasie fortepianu i w klasie śpiewu solowego. Po trzymiesięcznym stypendium w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Hadze (Holandia – 1968), kontynuował studia muzyczne w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Teorii, Dyrygentury i Kompozycji w klasie profesora Stefana Stuligrosza. Ukończył je w 1975 roku dyplomem z wyróżnieniem. Studiował także dyrygenturę pod kierunkiem prof. H. Swarowskiego, C. Östereichera i G. Theuringa w Wiedniu, w Wyższej Szkole Muzyki i Sztuki Odtwórczej.

Jan Szyrocki należał do współzałożycieli, a do 1974 roku pełnił funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”. Z jego inicjatywy powstał w 1973 roku Szczeciński Chór Kameralny, w 1983 roku przekształcony w „Collegium Maiorum”, w którym kontynuują śpiewanie absolwenci CHAPS.

Od 1965 roku piastował funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, był również inicjatorem, członkiem Komitetu Organizacyjnego i Rady Artystycznej oraz dyrektorem artystycznym corocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, który organizowany jest od 1965 roku.

Od roku 1978 był nauczycielem akademickim Akademii Muzycznej w Poznaniu, początkowo na stanowisku docenta, następnie profesora nadzwyczajnego, a potem profesora zwyczajnego. Z chwilą powołania Filii w Szczecinie (1980) został jej kierownikiem do 1995 roku, a ponadto kierował pracami powstałego w 1985 roku Studium Kultury Muzycznej Politechniki Szczecińskiej. W 1995 roku został na 3 lata dyrektorem Chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.