Benedykt Błoński

Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Tytuł doktora uzyskał w 1988 r., tytuł doktora habilitowanego w 1993 r., w 1999 r. otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych.

W latach 2003-2011 dyrektor artystyczny Międzynarodowej Akademii Chóralnej „in terra pax”.

Po ukończeniu studiów (w 1982 r.) został kierownikiem artystycznym i dyrygentem akademickiego Chóru im. prof. Wawrzyczka. Był ekspertem ds. chórów przy Ministrze Kultury i Sztuki (1996-2001). W latach 1998-2001 pełnił funkcję kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej Instytutu Muzyki WSP. Obecnie profesor zwyczajny Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wykładowca dyrygentury chóralnej na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie oraz dyrygent Chóru Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Regularnie zasiada w jury konkursów i festiwali pieśni chóralnej.